Göğüs Büyütme

göğüs büyütme estetik ameliyatı

Meme erojen bir organdır. Kadın fiziğinde en önemli görüntü detayını oluşturur. Asıl işlevi, emzirmek ve kadınlığı simgelemek olmasına rağmen kadın güzelliğinin en belirgin öğesidir. Memelerini güzel bulmayan kadınlar kendilerini eksik hissedebilirler. Bu da özgüvenlerini zedeleyebilir. Bu durumda tek çare meme büyütme ameliyatıdır.

Göğüs Büyütme Nedir?

Göğüs büyütme, silikon implant olarak da adlandırılan protezler yardımıyla veya yağ enjeksiyonu ile küçük göğüslü kadınların göğüslerinin istenilen boya getirilmesi işlemine ve bunun için yapılan ameliyata verilen isimdir.

Her kadın güzel olmak ister, güzel göğüslere sahip olmak istemeyen kadın ise düşünülemez.

Bazen memelerin çift ya da tek taraflı gelişme kusuru sonucu ya da gebelik sonrasında kilo alıp vermeye bağlı, meme dokusu hacmini kaybedebilir ve normalden daha küçük  bir hal alabilir. Bu ve benzeri durumlarda daha iri, daha dolgun, daha büyük, estetik olarak daha güzel göğüsler elde etmek için, göğüs büyütme ameliyatı yapılmalıdır.

Unutulmamalıdır ki her kadın güzel bir çift memeyi hakeder. Göğüs estetiği ile güzel memelere kavuşmak mümkün.

Meme büyütme ameliyatı hangi durumlarda yapılır?

 • Memelerinin küçük olduğunu düşünen kadınlarda vücut hatlarındaki orantısızlığı, özellikle kalça-göğüs oranını düzeltmek için göğüs büyütme ameliyatı yapılır
 • Gebelik sonrası meme hacmindeki kaybı düzeltmek için (Bazı durumlarda memelerde sarkma da olabilir. Bu durumda meme kaldırma- toplama ameliyatı da yapılması gerekebilir.)
 • Meme büyüklüğünde simetrinin sağlanması için meme büyütme ameliyatı : Çoğu kadında memeler simetrik değildir. Bu durum çok belirginse memenin farklı boy silikon konarak eşit hale getirilmesi gerekir.
 • Çeşitli durumlarda memeyi yeniden oluşturmak için (Örneğin meme kanseri ameliyatı sonrası, doğuştan meme olmaması …)
 • Tıbbi ya da kozmetik nedenlerle yerleştirilen meme implantlarının (protezlerinin) eskimesi, özelliğini kaybetmesi veya o bölgede bir sıkıntı yaratması nedeniyle değiştirilmesi gerektiği için

Orantılı Vücut Hatları İçin Meme Büyütme

Güzellik algısı çağlar boyunca değişiklik gösterdi. 100 yıl önceki tablolara bakarsanız tombul ve çıplak kadın resimlerine rastlarsınız. O yıllarda biraz zayıf kadın çirkin ve hastalıklı olarak değerlendirilirdi. Hatta bugün herkesin ayılıp bayıldığı sıfır beden için ise neredeyse ölmüş gözü ile bakılırdı.

Oysa günümüzde güzellik olgusu ve algısı tamamen farklı. Günümüz güzellik anlayışını tarif etmeme gerek yok, herkes tarafından malum. Benim asıl üzerinde durmak istediğim konu orantılı vücut hatları. Malum genlerimiz gereği biraz kalçalı yapıya sahibiz. Boy konusunda ise pek zengin olduğumuz söylenemez. Bu durumda memesi küçük kadınlarda baş gösteren daha doğrusu hissedilen durum; omuz, göğüs, kalça oranında kalça lehine bozulma. Aynaya bakınca kendini güzel hissedememe fenomeni.

Her kadın kendini güzel hissetmek ister. Dahası bu, hakkıdır da. Meme büyütme ameliyatı ile bu oranı dengeleyerek düzeltmek mümkün. Kalça ve omuz boyutlarına uygun bir meme protezi ile ince belli bardak cazibesine kavuşmak için bir çok kadın meme büyütme ameliyatı oluyor.

Meme büyütme ameliyatı sağlık açısından zorunlu bir operasyon değil. Ancak sağlık tanımını inceleyecek olursak; sadece bedenen değil, ruhen ve sosyal yönden de tam bir iyilik halidir ibaresine rastlarız. Küçük memeleri kafasına takarak kendini ruhen eksik hisseden ve sosyal yönden kendini kısıtlayan kişilerde ise sağlığın tanımının tam yerine gelmediğini söyleyebiliriz. Bu durumda sağlık açısından zorunlu bir ameliyat kabul edilebilir. Ama sonuçta fiziki sağlık yönünden şart değildir.

Silikon meme protez tipleri nelerdir ?

Göğüs büyütmek için kullanılan ve göğüs silikonu olarak da bilinen meme protezleri şekil, içerik ve yüzey yapısı açısından bazı ayrımlara tabi tutulur. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz.

A) Şekil yönünden :

 • Damla ( anatomik ) protez
 • Yuvarlak protez

Yuvarlak protezlerin yatay ve dikey taban çapları birbirine eşittir. Damla protezlerde dikey çap, yatay çaptan biraz daha uzun olup, protezin yüksekliği alt kutupta üst kutuptan fazladır. Anatomik olarak adlandırılmasının sebebi memenin şekline daha çok benzemesinden ileri gelmektedir.

B) İçerik yönünden:

 • Silikon içerikli
 • Serum fizyolojik içerikli ( salin )

İçeriğine göre ise piyasada silikon jel ile dolu protezler ve fizyolojik serum, yani fizyolojik tuzlu su ile dolu protezler bulunmaktadır. Bunlarda silikondan oluşan katı zarfın içinde silikon jel ya da fizyolojik serum bulunur.

C) Yüzey yapısı yönünden 

 • Pürtüklü yüzey
 • Düz Yüzey

Yüzey yapısına bakıldığında ise protezler yüzeyi düz ve pürtüklü protezler olarak iki gruba ayrılmaktadır. Pürtüklü yüzeyli protezlerin çevresinde kapsül oluşumunun düz yüzeyli olanlara göre daha az olduğu saptanmıştır.

Meme protezi hangi bölgeden yerleştirilir?

Göğüs (meme) büyütme ameliyatı için protez yerleştirilmesi amacıyla elimizde 4 ayrı kesi bölgesi seçeneği bulunmaktadır. Bu kesiler aracılığı ile meme bezinin ya da göğüs kasının altında düzlemlerde uygun büyüklükte bir cep hazırlanmakta ve protez bu cebe yerleştirilmektedir. Bunlar:

 1. koltuk altı
 2. meme başı çevresi
 3. meme altı
 4. göbek kesilerdir

Her meme protezi silikonkesinin kendine göre üstünlükleri ve zayıf noktaları vardır. Meme başı çevresinde yapılan kesi areola adı verilen kahverengi kısmın çevresinde oldukça küçük bir yara izi ile iyileşmekle birlikte teknik olarak süt kanallarına yakın bölge olduğu için süt kanallarının hasar görme riski vardır.

Meme altı kesisinde ise meme bezine ve süt kanallarına hiç bir zarar gelmediği gibi; meme altı oluğuna oturan belli belirsiz bir yara izi ile iyileşme gerçekleşir. Memenin göğüs duvarına yapışma yerinde anomali varsa bu girişimde bu da rahatlıkla düzeltilebilir.

Koltuk altı kesisinde meme üzerinde hiç bir kesi bulunmamakta ve koltuk altından girişim yapılmaktadır. Koltuk altı ve göbek kesilerinden genellikle endoskopik olarak protez yerleştirilir.

Günümüzde meme büyütme ameliyatları sonrası başarının arttırılması, problemlerin azaltılması açısından çeşitli çalışmalar ve bilgi paylaşımları yapılmakta. Son verilere göre şu anda meme protezinin yerleştirilmesi açısından en sağlıklı giriş yerinin meme altı çizgisi olduğu daha fazla taraftar bulmaktadır.

Koltuk altı ve meme başı bölgesinde bakteri yerleşimi daha fazla olduğundan bu bölgelerden protezin yerleştirilmesi daha az tercih edilmektedir.

Meme altı çizgisinden girişte oluşacak iz memenin doğal kıvrımında kalacağından daha az belirgin ve saklanılabilir durumdadır. Memelerdeki eşitsizliklerin düzeltilmesi, protez seviyesinin ayarlanması meme altı girişte daha kolay yapılmaktadır. Ayrıca meme altı giriş ile meme dokusunu cerrahi olarak hasar görme olasılığı da çok çok düşüktür.

Meme protezi büyüklüğüne nasıl karar verilir ?

Meme büyütme yapılacak hastanın boyu, omuz genişliği, varsa sarkma oranı, göğüs kafesi genişliği ve hastanın isteği dikkate alınarak konulacak protezin büyüklüğüne karar verilir.

Meme büyütme ameliyatı sırasında çeşitli boyutlarda olan ölçü protezleri ile karşılaştırma yapılarak kalıcı protezin boyutlarına karar verilir. Aslında protezin büyüklüğüne karar verirken en önemli kriter hastanın isteğidir.

Silikon ameliyatı sonrası iyileşme süreci

Silikon ameliyatı yaklaşık 1-1.5 saat sürer. Ameliyat günü ya da ertesi gün taburcu işlemleriniz yapılarak eve gitmenize izin verilir. İlk dört gün genellikle istirahat ederek geçirilmelidir. Bu dönemde protezin kas arkasına ya da kas önüne konulmasına bağlı olarak farklı şikayetleriniz olabilir. Ağrı pek fazla olmaz ancak dolgunluk hissi bir kaç gün rahatsız edebilir.

İlk üç günde bir miktar şişlik olur, dördüncü günden itibaren azalmaya başlar. Buna meme estetiği sonrası ödem diyoruz. Meme altı ya da göğüs kası fasyası altına konan protez ameliyatları sonrası kol hareketleriyle oluşan rahatsızlık daha azdır.

Kas altına konan protez sonrası kol hareketleriyle oluşan rahatsızlık daha fazladır. Bu rahatsızlığın azaltılması için kolların hareketsiz bırakılmaması, ağır olmayan günlük aktivitelere ( giyinme, soyunma, saç tarama, kişisel bakım gibi ) devam edilmesi, rahatsızlık hissinin daha azalmasını sağlar.

Genellikle üçüncü gün yapılan banyo sonrası masaj ile bu şikayetler çok çok azalır. Kişinin deri ve kas kalitesine göre şikayetlerinin azalma süreci değişkenlik gösterebilir.

göğüs büyütmeAmeliyatınızın ertesi günü sadece silikonun konduğu yerde kalacak şekilde ten rengi bir bant bırakılır. Başka pansuman yapılmaz. Bunun üzerine direk sporcu sütyenini giyersiniz.

Üçüncü gün bu bantı çıkartmadan duş alabilirsiniz. 14. gün bu bantı kontrolünüzde biz çıkartıyoruz. Arkasından iz tedavisine başlıyoruz. Ameliyat sonrası bir ay boyunca kullanılacak sporcu sütyeni ile memenin şekillenmesi sağlanır. Yandaki resimde silikon sonrası memenin değişimini görebilirsiniz.

Meme protezi (meme silikonu) ameliyatı sonrası nelere dikkat edilmelidir ?

Meme protezi (göğüs silikonu) uygulamalarından sonra göğüs kasının ve kolların yoğun kullanımını gerektiren aktiviteler ilk üç hafta için kesinlikle kısıtlanmalı, bu süreden sonra yavaş yavaş artırılmalıdır.

Birinci aydan önce tenis gibi kol hareketinin fazla olduğu oyunlara ve ağır sporlara izin verilmez. Meme büyütme ameliyatı sonrasını takip eden 6-8 hafta içerisinde sauna, havuz, solaryum ve buhar banyosundan kaçınılmalıdır.

Meme büyütmede kullanılan protezin ömrü ne kadardır?

Meme büyütmede kullanılan protezler üretici firmaların ifadesine bakılırsa ömürlük denmektedir. Ancak bazen 15-20 yıl sonra değiştirilmeleri gerekebilir. Teorik olarak protezin ömrü, insan ömründen uzundur. Ancak, yaşlanma, kilo alıp verme, hamilelik, kronik hastalıklar ile birlikte deri ve deri altı dokuların gevşemesi, sarkması nedeniyle memelerin görüntüsü bozulabilir.

Yılda bir kere meme dokusu, protezin ve cebin durumu mümkünse aynı doktor tarafından yapılan bir meme ultrasonu ile kontrol edilmelidir. Ya da kapsül kontraktürü sonucunda yeni bir ameliyatla protezlerin değiştirilmesi ya da protez ceplerinin düzeltilmesi gerekebilir.

Sarkmış göğüsler protez ile dikleşir mi?

Memede sarkma az ise meme hacmini dolduracak büyüklükte bir protez kullanılarak düzeltilebilir. Memedeki sarkma fazla ise (Emziren kadınların memelerinde atrofi denilen doku kayıpları olur ve memeler sanki içleri boşalmış gibi sarkar), protez konulması ile birlikte dikleştirme ameliyatı yapılması gerekebilir.

Silikon protezi olan göğüsler, hamilelikten nasıl etkilenir?

Silikon hamileliğe etki etmez. Normal olarak zaten hamilelikte memeler büyüyeceği için silikonla daha da büyük görünür. Büyüme miktarı, kadından kadına değişir ve silikon protezlerin boyutu da bu büyümede rol oynar. Hamilelik bitince normal boyuna iner.

Silikonu olmayan küçük memelerde hamilelik sırasında memede kişiyi memnun eden bir büyüme olur. Hamilelik sonrasında meme küçüldüğünde çoğunlukla eski boyutundan çok daha küçük ve sönmüş bir görüntü alır.

Silikonu olan küçük memelerde ise hamilelik sırasında aynı şekilde büyüme olur. Hamilelik sonrasında meme tekrar küçüldüğünde görsel olarak aşırı derecede rahatsız edici meme küçülmesi olmaz. Buna sebep silikondur.

Meme silikonuna karşı alerji olur mu?

Göğüs silikonu, cilalar, güneş ve el kremleri, ter önleyici deodorantlar, sabunlar, işlenmiş gıdalar, su geçirmez kaplamalar ve çiklet gibi günlük hayatta kullandığımız birçok maddenin içerisinde bulunmaktadır. Kozmetik ve gıda sanayisinde çok kullanılan bir maddedir.

Meme silikonu vücuda karşı en fazla uyum sağlayan maddelerden biridir. Bu yüzden bu maddeye karşı alerji son derece nadir görülebilecek bir durumdur.

Silikon protez basınçla şekil değiştirir mi veya patlar mı?

Silikon protezlerin patlamaları ya da hasar görmeleri trafik kazası yada bıçaklanma gibi çok şiddetli bir darbe söz konusu değilse pek mümkün değildir. Üretim hatasına karşı ise firma tarafından ömür boyu garantilidir.

Meme büyütme ameliyatından kaçınma nedenleri:

Güzel olmak istemeyen kadın var mıdır acaba? Ben hiç rastlamadım. Öyle olmasaydı bunca tekstil ve kozmetik firması ayakta kalabilir miydi? Hal böyleyken neden bazı kadınlar güzelliklerini taçlandıracak olan göğüs büyütme ameliyatından kaçınıyorlar? Benim tespit ettiğim bazı nedenleri sıralayayım:

1- Etraf ne der, ayıp:

Bizim toplumda bu önemli bir sorun. Birçok hastam çevresinden gizli göğüs büyütme ameliyatı yaptırıyor. Aslına bakarsanız insanlar başkalarının herşeyini eleştiriyorlar. Bunu pek umursamamak lazım. Sonuçta biz başkaları için yaşamıyoruz. Kendimizi mutlu etmek için meme büyütme yaptırıyoruz. Ama “ben silikon taktırdım” diye ilan etmenin gereği de yok. Evliyseniz eşinizin, bekarsanız ailenizin bilmesi yeterli bence.

Başkalarına kalırsak bize hiç adım attırmazlar. Hastalarımın çoğu ya göğüs estetiği için hastaneye yattığını söylemiyor ya da başka bir işlem için ameliyat olduğunu söylüyor. Sonuçta kimsenin hayatı kimseyi ilgilendirmez.

2- Pahalı mı acaba?

Estetik ameliyatlar ilk yaygınlaşmaya başladığında göğüs büyütme fiyatları epey pahalıydı. Sadece çok yüksek gelir grubunun yaptırabileceği düzeydeydi. Artık öyle değil. Toplumun hemen her gelir grubu göğüs estetiği için silikon taktırabiliyor. Gelişen teknoloji silikon fiyatlarını ucuzlattı. Artan özel hastane ve estetik cerrah sayısı rekabeti arttırdı. Bayan estetik cerrah sayısı bile yüzlerce diyebiliriz.

Sanırım toplumumuzun gelir düzeyi de yükseldi. Bankalardan kredi almak çok kolaylaştı. Kredi kartlarına taksit yapılabiliyor. Bütün bu etkenler normal bir gelire sahip insanların da estetik ameliyat yaptırabilmesine imkan tanımış oldu. Bu sayede gögüs estetiği ne kadar acaba diyen insan sayısı azaldı.

3- Bebek emzirebilir miyim?

Göğüs büyütme ameliyatında meme protezi meme dokusunun altına yerleştirilir. Bu nedenle protez, meme dokusuna ya da süt kanallarına zarar vermediği için emzirme konusunda bir risk yok. Hatta silikon taktıran bazı hastalarım memeleri öne doğru çıktığı için daha rahat emzirdiklerini ifade ediyorlar.

Meme küçültme olsa süt verme fonksiyonunun bozulması riski var. Bunun yanında silikon maddesinin süte geçmesiyle ilgili olarak, bazı çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalarda inek sütünde ve piyasada bulunan bebek mamalarında, meme protezi olan kadınların sütündekinden daha fazla seviyede silikon olduğu belirlenmiştir. Ayrıca göğüste kullandığımız silikon bazı hastalarımın sorduğu gibi bebek emerken eriyerek ağzına gelmez.

4- Meme büyütme günah mı ?

Bu konuda yorum yapacak kişi ben değilim. Ancak ruh sağlığına olumlu katkılarını göz önünde bulundurursak kişisel fikrim olarak günah olmadığını düşünüyorum. Yine de önemli olan iç rahatlığı. İçiniz günah konusunda rahat etmeyecekse meme büyütme yaptırmayın daha iyi.

5- Ameliyattan korkuyorum.

Haklısınız. Herkes ameliyattan az veya çok korkar. Geçmiş dönemlerdeki yaşanan bazı olumsuz durumlar bu korkuyu yaratmıştır. Günümüzde tıp çok ilerlediği için ameliyat ve anestezi komplikasyonları minimum düzeyde. Risk, arabayla trafiğe çıktığınızda aldığınız riskin kat be kat altında. Burada önemli olan doktorunuza güvenmek.

Göğüs büyütme ameliyatı kısa bir ameliyat. Hayati organlara hiç dokunmuyoruz. Sadece cilt kesisi ile işlemi bitiriyoruz. Tüm ameliyatlar içinde riski en az ameliyatlardan biri diyebiliriz.

6- İşim çok, vaktim yok.

Çağın gerektirdiği şekilde hepimiz çok yoğun çalışıyoruz. Gerçekten kısıtlı izin ve tatil imkanlarına sahibiz. Dolayısı ile çokta gerekmeyen bir ameliyat için vakit ayırmak zor. Ancak göğüs büyütme ameliyatı zannedildiği gibi iş vaktinizden çok fazla zaman alan bir ameliyat değil.

Ağır kol gücü gerektiren bir iş yapmıyorsanız cuma günü ameliyat olup pazartesi işinizin başına dönebilirsiniz. Kol gücü ile çalışılan bir işiniz varsa o zaman bu mazeret geçerli. Çünkü bu durumda 4 hafta ağır yük taşımamanız gerekeceği için iş ve izinle ilgili sıkıntı yaşanabilir.

7- Bir arkadaş yaptırdı memnun değil.

Estetik ameliyat olupta memnun olmayan insan sayısı çok az. Hele söz konusu olan göğüs büyütme ameliyatı ise neredeyse yok denecek düzeyde memnuniyetsizlik var. Silikon taktırıpta sonradan  “çıkar bu silikonları” diyen kişi sayısı çok çok az. Sadece bir kaç kişi “bunlar küçük oldu daha büyüğünü taktırmak istiyorum” dedi o kadar.

Zaten bu kadar mutlu edici bir ameliyat olmasaydı, bu kadar çok silikon üreten firma, bu kadar çok plastik cerrah olmazdı.

8- İz kalacak.

Öncelikle şunu söylemek lazım: iz kalmadan yapılan hiçbir estetik cerrahi girişim yok. İşin püf noktası; biz plastik cerrahlar izleri vücut kıvrımlarına veya vücudun doğal çizgilerine saklarız.

Göğüs büyütme ameliyatından sonra mutlaka iz kalır. Yapılan tekniğe bağlı ya meme başında, ya koltuk altında, ya da meme altında iz kalır. Ben tüm dünyanın en çok tercih ettiği yöntem olan meme altından silikon koyuyorum. Meme altı kıvrım çizgisinden kesi yaptığım için iz, bu bölgede saklı kalıyor.

Yara izleri, meme ameliyatı sonrası erken dönemde hafif kızarık olarak belirgin olsa da zaman içinde giderek solmakta ve belirsiz hale gelmektedir.

Zaten nasıl ki sezaryen izi külot içinde kalarak gözükmüyorsa bu iz de bikininin içinde kaldığı için kimse görmüyor. Sadece siz veya eşiniz görüyorsunuz. İz önce pembeleşiyor ve zamanla 6 ay içinde beyazlaşarak iyice silikleşiyor. Neredeyse görünmez hale geliyor.

9- Mememde his kaybı olur mu?

Meme küçültme ameliyatı sonrasında his kaybı riski az da olsa vardır. Ancak meme büyütme ameliyatında his kaybı söz konusu değildir. Çünkü meme başından kesi yapmıyoruz. Memenin çoğu hissi meme başındadır. Bu yüzden his kaybı yaşanmaz. Ancak meme başından yapılan silikon ameliyatlarında az da olsa his kaybı olabilir.

Ben meme başından silikon koymuyorum.

10- Silikon taktırdığım belli olur mu?

Dar giysiler giydiğinizde veya mayo, bikini giydiğinizde memeleriniz dolgun ve dik görünecektir. Ancak bunun silikona bağlı bir dolgunluk olduğunu dışarıdan bakan birinin anlamasına imkan yok. Çoğu kişi elleme ile bile silikonu anlamaz. Çünkü özellikle son dönem silikonlar meme biçim ve kıvamına en uygun formda üretilirler.

Biz estetik cerrahlar da onları doğal görünecek şekilde takarız. Bazen “silikon taktığım belli olsun “ diyen hastalarım oluyor. Onlara da beden ölçülerine göre epey büyük silikonlar takıyorum. O zaman belli olabiliyor.

11- Hangi estetik cerraha taktırmalıyım?

Estetik ameliyatlar sağlık yönünden mutlak gereklilik değil. Kendinizi daha iyi hissetmek için yaptırıyorsunuz. Dolayısı ile daha iyi olacağım diye eskisinden kötü olmanın gereği yok. Göğüs estetiği bunlardan biri. Seçeceğiniz estetik cerrahın buna dikkat ediyor olması gerekir.

Meme büyütme ameliyatı genellikle sorunsuz geçer. Sıkıntı yaşanma ihtimali çok azdır. Doktorunuzun olaki bir sıkıntı çıkarsa arkanızda olacağına emin olmalısınız. Bir kaç doktorla görüşün. Doktorunuzun yaptığı ameliyatlardan izin veren hastaların fotolarını görün. Size güven veren bir doktorla yola çıkın.

Bayan plastik cerrah olarak benim temel iki kuralım vardır;

 1. hastam bu ameliyatı olmaya kararlı olmalıdır.
 2. bana güvenmelidir.

Bütün estetik cerrahlar meme büyütme ameliyatını güzel yapar. Zaten yapamıyorsa kaybolur gider. İnternet çok yaygınlaştı. Doktorunuz hakkındaki yorumları okuyun. Her doktor hakkında mutlaka olumsuz yorumlara da rastlayacaksınız. Herkesi memnun etmek mümkün değil. Olumlu yorumlar yeterince fazlaysa ve o doktor uzun zamandır bu işi yapıyorsa bence iyidir. Hele birde tanıdığınız birisi kendisine ameliyat olmuşsa yola çıkın.

12- Silikon meme kanseri yapar mı?

Bu konuda çok yazıldı çizildi. En son olarak FDA yoğun klinik çalışmalar sonrasında silikon içeren meme implantlarının meme kanserine yol açmadığını tespit etmiştir. 17 Kasım 2006 itibari ile her türlü estetik girişimde kullanılabileceğini tüm dünyaya duyurup kullanımını serbest bırakması da meme büyütme yaptırmak isteyen hastaların silikon implantlara karşı olan ön yargılarının ortadan kalkmasına sebep olmuştur.

Basında olumlu olumsuz epey haber çıktı. Şu ana kadar silikon meme kanserine sebep olur şeklinde bir bilimsel ispat bulunmadı. Ancak ispat olmaması kanser yapmadığı anlamına gelmez. Belki de günün birinde böyle bir ispat ortaya çıkacaktır.

Bir şeyin kanser yaptığını ispatlamak kolay. Ancak yapmadığını ispatlamak zordur. “Sigara kanser yapar” bu iddia kesin olarak ispatlanmıştır. “Ancak cep telefonları kanser yapar” iddiası ispatlanmamıştır. Belki de günün birinde ispatlanacaktır, belki ispatlanmayacaktır.

Silikon için de durum böyledir. Henüz silikonun kanser yaptığına dair kesin bir ispat yoktur.

Meme protezi olan hastalarda mammografi yerine meme ultrasonografisi ve manyetik rezonans görüntüleme ile de meme dokusu incelenebilmekte ve şüpheli lezyon varsa saptanabilmektedir. Günümüzde meme protezi olan bayan sayısı arttığından bazı radyoloji merkezlerinde silikonlu memelere de mammografi uygulanabilmektedir.

13- Sıkılırsam silikonu çıkarttırabilir miyim?

Elbette istediğiniz zaman silikonu çıkarttırabilirsiniz. Çok çok nadir olarak çıkartmak isteyen oluyor. Eski silikonu çıkarttırıp daha büyüğünü taktıran ise epey var.

14- Narkozdan uyanabilir miyim?

Anestezi teknolojisi o kadar gelişti ki artık narkozdan uyanma diye bir sıkıntı kalmadı. Eskiden hatırlıyorum, ameliyat bittikten saatler sonra hasta hala kendinde olmazdı. Yok idrara çıktı mı, yok gaz çıkardı mı gibi bir sürü endişe. Şimdi artık ameliyat biter bitmez narkozdan çıkılıyor. 1-2 saat kadar sersemlik olabiliyor ama öyle uzun uzadıya narkozdan çıkış beklenmiyor. Bir kaç saat sonra yemeğini yiyebiliyor. Hatta ameliyatın durumuna göre aynı günün akşamı taburcu olabiliyor.

15- Eşim istiyor/ istemiyor.

Bu önemli bir sorun. Çoğunlukla göğüs büyütme yaptığımız kadınların kocaları eşlerine destek oluyorlar. Ama bazen karşı çıkan da oluyor. Tam tersine bazen de koca istiyor ama kadın halinden memnun olabiliyor. Bu durumlarda biz estetik cerrahlara düşen her ikisi ile beraber görüşerek bu ameliyatın artı ve eksilerini anlatarak ortak bir karara varmalarını sağlamaktır.

16- Silikon patlar mı?

Tam şehir efsanesi. Silikon su gibi akışkan bir madde değilki patlayıp kese dışına çıksın. Belirli bir kıvamı var. Üstelik dış yüzeyi de oldukça sağlam. Öyle çarpmayla, düşmeyle hele hele sıkmayla patlamaz.

Bazı hastalarım özellikle eşi tarafından çok sıktırılırsa patlayacağından korkuyorlar. Ancak bıçaklanma, kurşunlanma ya da trafik kazası neticesi sivri bir cisim girerse delinir. O durumda bile doku içinde dağılmaz. Ama öyle bir şey olursa tabi ki silikon implantı çıkartıp yenisini takmak gerekir.

17- Silikon meme ucumdan çıkar mı?

Önceki sorunun cevabında aslında bunu anlattım. Memede kullandığımız silikon su gibi akışkan veya eriyen bir madde değil. Dolayısı ile emzirme ile veya kendiliğinden meme ucundan çıkması söz konusu değildir.

18- Ameliyat sırasında ve sonrasında ağrım olacak mı?

Ameliyat öncesinde tahlil ve damar yolu için bir iğne yapılacak, onun ağrısını duyacaksınız. Ameliyat sırasında anestezi altında olacağınız için ağrı duymanız mümkün değil.

Meme büyütme estetiği sonrasında ağrıdan çok memelerinizde bir gerginlik, bir dolgunluk hissi olacak. Çünkü o bölgedeki deriyi silikonla gerdirdiğimiz için vücut silikona alışıp deri esnekliğini kazanana kadar bir kaç gün bu durum devam eder.

Ayrıca göğüs ameliyatı sonrası ödem olması da normaldir. Göğüs büyütme ameliyatı esnasında o bölgeye 24 saat etkili ağrı kesiciler yapıyorum. Ayrıca ameliyattan 12 saat sonra hastanede yatma esnasında ağrı kesiciyi tekrar ediyorum.

Ertesi gün taburcu olurken reçetenize yazdığım ağrı kesiciye hemen başlarsanız hemen hemen hiç ağrı duymadan bu ameliyatı atlatmış olursunuz.

19- Kadın ekip ameliyatımı yapabilir mi?

Biz kadın plastik cerrahların en büyük avantajı bu. Göğüs büyütme ameliyatı tıbbi olmaktan çok kozmetik amaçlı olduğu için bazı kadınlarımız kadın estetik doktoru ve ekibi istiyorlar. Çünkü muayenesinden, çizimine, ameliyatından kontrolüne kadar defalarca memeyi açmak gerekiyor. Kadın ekip isteyen hastalarıma bu konforu sağlayabiliyorum.

20- Kortizon kullanıyorum. Ameliyat olabilir miyim ?

Kortizonu devamlı kullanıyorsanız yara iyileşmesini geciktireceği için ameliyat önermem. Ama dönem dönem bırakabiliyorsanız, 3 aylık aranın ardından yapabiliriz.

Hangi marka veya tip silikon taktırmalıyım? Yuvarlak silikon mu damla mı?

silikon çeşitleriDünyada bir çok silikon implant üreticisi firma var. Bunlar ülkemizde de mevcut. Ben marka olarak FDA onayı almış silikon markalarını tercih ediyorum. Çünkü dünyada bilinen en otorite kurum o.

Her markanın kendine göre özellikleri var. Kimi daha yumuşak, kimisi daha sert. Hastamla konuşarak onun isteklerine, beklentilerine uygun silikon markasını belirliyorum.

Yuvarlak veya damla silikon tercihi yine hastanın beklentileri ve vücut yapısı ile ilişkili. Uzun boylu ve doğal görünümlü meme isteyen hastalarıma damla ya da diğer adıyla anatomik silikon, orta ve kısa boylu, daha dolgun meme isteyen, dolgulu sütyenlerden bıkan hastalarıma yuvarlak silikon tavsiye ediyorum.

Benim tavsiyelerim ile hastamın beklentilerini karşılaştırarak en uygun tip ve boy silikona karar veriyoruz.

Ailemde meme kanseri var. Memelerimin içini boşaltarak silikon taktırmam mantıklı mı?

Bu konu ile ilgili tartışmalar tüm dünyada devam ediyor. Eğer imkan varsa meme kanserine sebep olan gen tespiti yapılarak sonuç pozitif ise memenin içini boşaltarak silikon takmak mantıklıdır.

Ailede meme kanseri varsa bence sadece bu sebepten memeyi boşaltmak kararını hasta ve doktor birlikte vermelidir. Eğer kişi bu konuda çok endişeli ise yapmakta yarar var. Kontrollerini düzenli yaptıran birisi için hele birde memesinde şekil sıkıntısı yoksa gerekmeyebilir.

Biz hekim olarak her tür ihtimali hastamıza anlatırız. Son kararı hastamız verir. Sizin kararınız ne olurdu derseniz risk varsa ben yaptırırdım.

Göğüs büyütme yöntemleri :

İnternete girip bakarsanız sanki bin türlü yöntemle meme büyütülebilirmiş gibi bir izlenime kapılabilirsiniz. Masajla, meme büyütme kremleriyle, sporla, bir takım yiyecek ve içeceklerle, dolgu malzemeleri ile, çörek otu yağıyla, duayla, bir takım telkinlerle, müzikle, şerbetçi otu ile, ada çayı ile meme büyütme sağlandığını iddia edenler var.

Ancak daha detaylı ve ciddi siteleri okursanız bunları deneyip başarısız olmuş, parası boşa gitmiş, hatta zarar görmüş kişilere rastlayacaksınız.

Meme büyütme için en iyi, en garantili ve en sağlıklı yöntem silikon implantı ile yapılandır.

Silikon taktırmak haricinde uygulanan veya yararlı olduğu iddia edilen göğüs büyütme yöntemleri hakkında konuşalım istiyorum.

Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme

Kişinin kendi yağları ile yani yağ enjeksiyonu ile göğüs büyütme yöntemi uygun durumlarda kullanılır. Bu yöntemle ilgili detaylı bilgi içeren yazıma gitmek için şu linki kullanabilirsiniz.

https://www.defneerkara.com/yag-enjeksiyonu-ile-meme-buyutme-kimlere-hangi-durumlarda-uygulanir.html

Ayrıca bu konuyla ilgili bir dosya hazırladım. PDF olarak şu linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

Dolgu maddeleri kullanarak göğüs büyütme

Bir takım hazır dolgularla göğüs büyüten plastik cerrah arkadaşlarım var. Bu tarz göğüs büyütme yöntemleri yasaklanmış değildir. Yaptıran da çok insan var. Ancak ben göğüs içine başka bu tür maddelerin konulmasına karşıyım.

Diyeceksiniz ki silikon başka bir madde değil mi? Evet, başka bir madde. Ama silikonu meme dokusunun içine koymuyoruz. Hatta meme dokusu ile hiç işimiz olmuyor. Tamamen memenin altına hatta meme kasının altına koyuyoruz.

Birde silikon, etrafı kapsülle çevrili, normal dokuyla teması yok. O yüzden memenin kontrol amaçlı görüntülemelerinde ayrı bir yerde olduğu için yanıltıcı sonuçlara sebep olmuyor. Göğüse uygulanan dolguların bir başka sakıncası da uzun süreli kullanmıyor. Bir süre sonra eriyor, tekrarlamak gerek. Ayrıca ameliyat sonrası enfeksiyon ihtimalide oldukça fazla . Fiyat olarak da silikondan ucuz değil.

Sık sorulan sorular

Doğumdan sonra memelerim sarktı ve içi tamamen boşaldı. Silikonla bu durum düzelir mi?

Doğum bir kadın için dünyanın en güzel eylemi. Anne olmak kadar bizi mutlu eden başka birşey yok. Ancak her güzel şeyin bir bedeli var. Doğumun bedellerinden biri de memelerde deformasyon.

Bunların içinde en çok karşımıza çıkan deformasyon da memelerin içinin boşalması ve sarkması. Sorun sadece memenin içi boşalması ise silikon takarak bu durumu düzeltebiliyoruz. Memeler bu sayede eski dikliğine ve diriliğine kavuşabiliyor.

Ancak memede sarkma da varsa o zaman silikonla beraber meme toplama da yapmak gerekiyor. Bu da 45 dakika kadar fazla ameliyat süresi ve biraz daha fazla iz demek. Bunun haricinde memenin dik formuna kavuşması bu ek sıkıntının ödülü.

Memelerimin biri normal ama biri çok küçük. Tek taraflı silikon takılabilir mi?

Aslına bakarsanız hiçbir kadının bir memesi diğer memesine birebir eş değildir. Gözle ayırt edilebilen ve edilemeyen farklar vardır. Biz bu durumu meme büyütme ameliyatı esnasında her iki memeye farklı boy silikon koyarak düzeltiyoruz.

Benim silikonu meme altından koymayı tercih etme sebebim bu düzeltmeyi o bölgeden çok daha efektif yapabilmemiz. Tek memeye silikon koymayı pek tercih etmiyorum. Çünkü kıvam farkı yüzünden bir süre sonra eşitsizlik olabiliyor. En iyisi normal memeye küçük bir silikon diğerine de ona uygun boyda daha büyük bir silikon takmak.

Benim memelerim keçi memesi gibi. Nasıl düzelir ?

Meme ucunun ön tarafa doğru fıtıklaşarak emzik gibi görüntü almasına tüberöz meme ya da halk dilindeki söylemiyle tüp meme, keçi memesi denir. Tedavisi mutlaka ameliyat. 3 tipi vardır. Seçilecek ameliyat memenin tipine göre olur. Bazen meme küçültme, bazen meme büyütme, bazen meme toplama, çoğunlukla da kombine ameliyat gerekir. 

Detaylı bilgi: https://www.defneerkara.com/tuberoz-meme.html

Meme büyütme ameliyatından sonra sünger veya silikon dolgu destekli sütyenlerden kurtulacak mıyım ?

Türk kadının vücut yapısı genellikle kalça büyük, memeler küçük şeklinde. Kişiyi orantı konusunda rahatsız eden bir durum olduğu için sünger destekli sütyenlerle telafi edilmeye çalışılıyor. Ancak bikini ve dekolte giyilmesi gereken durumlarda buna imkan kalmıyor. Geriye tek çare kalıyor: silikonla meme büyütmek. Evet, silikon taktırınca süngerli ve destekli sütyenlerden kurtulacaksınız.

Meme büyütme ile başka ameliyatı kombine edilebilir miyiz ?

Bir çok estetik girişim meme büyütme ile birlikte yapılabilir. Özellikle burun estetiği (detaylı bilgi için bakınız: https://www.defneerkara.com/burun-estetigi.html ), karın ve bacak bölgesinin işlemleri, liposuction, genital estetik operasyonlar buna uygun olur.

En çok burun estetiği ile kombine ediyoruz. Çünkü farklı bölgede oldukları için birbirlerine olumsuz etkileri olmuyor. Üstelik tek seferde 2 bölgenin sorunundan kurtulma sağladığı için memnuniyet oranı yüksek. Tabi bu kombine işlemleri yapabilmek için kişinin sağlığının ve kan değerlerinin iyi olması gerekir.

Meme büyütme video izle:

Kaynakça:

 1. https://www.fda.gov/medical-devices/implants-and-prosthetics/breast-implants
 2. http://www.plastikcerrahi.org.tr/menu/15/meme-buyutme
 3. https://www.plasticsurgery.org/cosmetic-procedures/breast-augmentation
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Breast_augmentation
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2825138/
 6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30222598/
 7. https://journals.lww.com/plasreconsurg/Abstract/2020/12000/A_Comprehensive_Outcome_Review_of_Subfascial.9.aspx
 8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19083592/

 

124 YORUMLAR

 1. Merhaba hocam ben de yuvarlak protez yaptırmak istiyorum bir kızım var iki yaşında ve hiç emmedi diyebilirim
  Gogsum hiç yok denecek kadar az ameliyat olmaya kesin karar verdim fiyat alabilir miyim

 2. Merhabalar hocam bende fiyat ogrenmek istiyordum meme büyütme. Ayrıca damla ve yuvarlak silikon fiyatlari farkli mi oluyor. Birde vajinal daraltma fiyatını da ogrenebilirmiyim. İkisini ayni anda olmak istiyorum ona göre bir fiyat lutfen ?

 3. IYI GECELER
  Bende meme buyutme ameliyati dusunuyorum.Ama fiyati cok onemli benim icin.DEFNE hoca bayan olmasi da beni icin onemlitabii.Asagi yukari bi ucret soylerseniz bende ona goreharekdt edebilirim.

SORU SOR

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.