Jinekomasti

jinekomastiEstetik ameliyatlar sadece kadınların değil erkeklerin de sıkıntılarını çözmelerine yardımcı oluyor. Saç ekimi ve burun estetiğinden sonra erkeklerin en çok yaptırdığı ameliyat jinekomasti ameliyatıdır.

Jinekomasti nedir ?

Jinekomasti, memelerin erkeklerde de aynen kadınlarda olduğu gibi büyük olmasıdır. Malum meme kadınsal bir organ ve erkekte de işlevsiz olmasına rağmen, görüntü olarak mevcuttur. Büyük olması ise erkekleri sosyal yönden rahatsız eder ve bunlardan kurtulmak isterler. İşte bu büyük memelerden kurtulma operasyonuna da jinekomasti ameliyatı denir.

Jinekomasti (erkekte meme büyümesi) kimlerde görülür ?

Estetik cerrahi alanında çalışmam nedeniyle, Türkiye’deki talepler üzerine de bazı araştırmalarda bulunuyorum. Ülkemizde en çok burun estetiği, saç ekimi, meme büyütme ve yağ aldırma işlemleri yapılıyor. Haliyle bu konular ile ilgili başvurular daha çok oluyor.

jinekomasti derecesi
Jinekomasti Grade 1

Erkek memesinin büyük olması anlamına gelen jinekomasti ile ilişkili bilgi talepleri yukarıda saydığımız işlemlerin başvuruları ile yaklaşık aynı sayıdadır. Erkeklerinde görselliklerine daha çok önem verdiği bu dönemde bununla karşılaşmak hiç de garip değil.

Jinekomastinin toplumdaki oranlarına bakacak olursak:

Yenidoğan döneminde: gebelik döneminde yüksek kadınlık hormonunun plasenta yolu ile geçmesine bağlıdır ve bu dönem erkek bebeklerde %50’ye varan oranda görüldüğü söylenir.

Yaşlılık döneminde: Yaş ilerledikçe vücuttaki erkeklik hormonu azalır, yağ oranı artar. Kadınlık hormonu üretim yeri yağ dokusu olduğu için, aslında erkeklik hormonu üretilen öncü maddelerden kadınlık hormonu üretimi artar buda memede büyümeye neden olur.

Jinekomastinin ergenlikte görülme oranı nedir ?

Ergenlikte jinekomasti, 10-16 yaş arası erkek ergenlerde %40 civarında bir orana sahiptir. 1989’da Ankara’daki bir araştırmaya göre oran %34.6 olarak açıklanmıştır. En yüksek oran boyca büyüme hızının en yüksek olduğu yani “peak height velocity” denen dönemde %65 olarak saptanmıştır.

Jinekomasti, ergenlerin %27.1’inde bir yıl, %7.7’sinde ise iki yıl boyunca varlığına devam etmiştir. Yetişkinlerde yapılan araştırmada ise, erkeklerin %4’ünün, çapı 4.0 cm’den daha büyük jinekomasti rahatsızlığının olduğu saptanmıştır. Kaynak: Türk Tabipler Birliği

Ergenlik çağında hafif kilolu olan erkeklerde daha sonradan kilo verilsede verilmese de belirgin bir meme dokusu oluşuyor. Bu dokunun ihtiva ettiği yağ ve meme dokusu kişiden kişiye değişkendir. Memenin büyüklüğü ile orantılı olarak deride sarkma oluşabilir. Meme miktarı ve derideki sarkma oranına göre ameliyat seçimi yapılır.

Günümüzde şehir hayatının yarattığı hareketsizlik ortamından kurtulmak isteyen bir çok kişi yaşadıkları evlere yakın kapalı spor salonlarına gidiyorlar. Bu ortamlarda bir çok yaşıtları ile karşılaştıklarından kendilerini fazlaca değerlendirme imkanı buluyorlar. Bu değerlendirmeler tabi bazen de yanlış oluyor.

Pektoral adale dediğimiz göğüs kafesindeki kas dokusu spor ile gelişen genç erkekler bunu jinekomasti sanıyor. Hatta bana bu yönde başvurular da oluyor. Jinekomastide meme dokusu belirgindir. Çoğunlukla meme başı büyük ve dışarıdan belirgin bir görüntüdedir. Bunu ayırt etmek için pektoral kas kasıldığında adele yukarıya doğru toparlanır alt tarafta meme başı etrafında ele gelen doku meme bezi ve yağ dokusudur yani jinekomastidır.

Jinekomasti neden oluşur ?

Ergenlik döneminde; erkeklerin memelerinde, hormonal nedenlerle büyüme, dolgunluk ve hassasiyet olması doğaldır. Çünkü vücut bir hormon karmaşası içindedir. Geçici olması gereken bu durum, çeşitli nedenlerle kalıcı hale gelirse jinekomasti olarak adlandırılır.

Bu dönemde kilo fazlalığı olan erkeklerde jinekomasti gelişme olasılığı daha yüksektir. Jinekomastisi olan gençler bol kıyafetler giyinerek, kambur yürüyerek bunu gizlemeye çalışırlar. Özellikle yazın sırf bunu gizlemek için denize bile girmezler.

Jinekomasti çoğunlukla yukarıda tanımlandığı şekilde karşımıza çıkmasına rağmen, bazen hormonal, tümoral nedenler (testis tümörü ) veya kullanılan ilaçlara bağlı olarak, tek veya çift taraflı jinekomastiye rastlanabilir.

Jinekomasti nasıl anlaşılır?

Söz edilen durumların ayırıcı tanısı için ayrıntılı bir öykü, görüntüleme teknikleri (ultrasound, MR gibi) ve hormon analizleri gerekebilir. Klasik jinekomasti ergenlik döneminde başlayıp devam ederken, diğer nedenlerle oluşan jinekomastiler daha ileri yaşlarda ortaya çıkabilir ve tek taraflı görülme oranları daha yüksektir.

Jinekomasti rahatsızlığı hakkında video izleyerek de bilgi alabilirsiniz:

Jinekomasti nasıl sınıflanır ?

Büyüklüğü ve derideki bolluğa göre jinekomasti 4 gruba ayrılır.

 • Birinci evrede büyüklüğü sınırlı ölçülerdedir, deride gevşeklik veya sarkma yoktur.
erkekte meme büyümesi 1. derece
Jinekomasti Grade-1
 • İkinci evrede ise irice bir kadın göğsü gibidir, ancak deride sarkma oluşmamıştır.

  erkekte meme büyümesi 2.derece
  Jinekomasti Grade-2
 • Üçüncü evrede ise ek olarak deride cerrahi tedavi gerektirecek ölçüde gevşeklik vardır

  erkekte 3.derece meme büyüklüğü
  Jinekomasti Grade-3
 • Dördüncü evre meme, gerçek bir kadın memesi gibidir.

 

erkek memesinin büyümesi 4.derece
Jinekomasti Grade-4

Jinekomasti sınıflamasını diyagram üzerinde de gösterecek olursak:

erkek memesinin büyük olması
Jinekomasti dereceleri

Sınıflama meme altı çizgisi ve meme sarkması oranına göre yapılır.

Jinekomasti tedavisinde ne yapıyorum ?

 1. Meme dokusu aşırı derecede büyük değilse özel bir liposuction yöntemi ile yağ dokusunu alıyorum. Daha sonrasında meme başı hala büyük ve belirginse meme başı altından ay şeklinde bir kesi ile girerek meme bezini alıyorum.

  jinekomasti liposuction tedavisi
  Jinekomasti de yağ alımı alanı
 2. İleri derecede büyük hatta sarkık memelerde sadece yağ ve meme bezi alımı yeterli olmayacağından jinekomasti ameliyatı ile meme dokusunu üzerindeki deri ile birlikte alıyorum. Meme başlarını da uygun ölçüde küçülterek olması gereken yere deri yaması şeklinde yerleştiriyorum. Böylece tamamen düz meme belirginliği olmayan bir göğüs kafesi elde etmiş oluyorum. Bu işlemin tek dezavantajı göğüs kafesi üzerinde oluşan ince çizgi şeklinde iz. Bu da çoğunlukla kıllı olan erkek göğüsünde ciddi bir görsel sıkıntıya yol açmıyor. Hatta spor yapan erkeklerde alttaki pektoral adale geliştirildiğinde onun yapışma yerine denk geldiğinden doğal bir kıvrım görünümüne kavuşuyor.

İstediğini giymek, rahatça utanmadan denize girebilmek tüm erkeklerin hakkı. Jinekomasti, ameliyatı günlük hayatı çok fazla etkilemeyen kısa süreli cerrahi ile halledilebilen ve kalıcı sonuç sağlayan bir ameliyattır.

Jinekomasti ameliyatı kaç yaşından itibaren yapılabilir ?

Ergenlik döneminin bitmesiyle 17 yaşından itibaren jinekomasti ameliyatı aile izni ile yapılabilir. Ama çok psikolojik sıkıntı yoksa bütün estetik ameliyatlar gibi 18 yaşın bitmesi beklense daha iyi olur.

Jinekomasti ameliyatı

Sadece liposuction yapılacak hafif vakalar sakinleştirici ilaçlar kullanılarak lokal anestezi ile ameliyat edilebilir. Meme bezinde küçültme de planlanan hastalarda ameliyat süresi biraz daha uzayacağından genel anestezi tercih edilir. Ameliyat 50 ile 90 dakika arasında tamamlanır. Ameliyat bölgesi geniş olduğundan ve başa yakın bir bölge olduğu için ameliyatın genel anestezi altında yapılmasını hasta açısından daha konforlu buluyorum.

jinekomasti meme bezi alımı
Meme bezi dokusu

Birinci evre jinekomasti liposuction işlemi ile kolaylıkla tedavi edilebilir. Meme bezi alımı da gerekebilir. İkinci evre jinekomastisi olan hastalarda da liposuction işlemi uygulanır. Ameliyat esnasında, liposuction işlemi sonrası meme başı altı dokuda yeterli azalma olduğuna kanaat getirilirse meme bezinin cerrahi olarak çıkarılması gerekmez. Ama çoğunlukla meme bezinin de alınması gerektiğini belirteyim.

memede yağ dokusu alımı
Yağ dokusu

Genellikle genç yaşta olan bu hastalarda kullanılan göğüs korsesi ve spor ile bollaşan deri tatmin edici ölçüde toplanır. Eğer liposuction sonrası meme başı altındaki meme bezi hala belirgin ise meme başı altından yapılan ay şeklinde kesiden girilerek meme bezi küçültülür.

Üçüncü evre ve dördüncü evre jinekomastide liposuction ve meme bezi çıkartma işlemi bir arada gerçekleştirilir. Hasta genç ise ve ileri derecede büyüklük yoksa oluşan deri bolluğunun toplanma şansı yüksektir. İleri yaşlarda derinin toplanması çok zordur.

İleri derecedeki vakalarda derinin de meme bezi gibi kadınlardaki meme küçültme ameliyatlarına benzer teknikle toplanması gerekir. Meme bezinin cerrahi olarak küçültüldüğü vakalarda, bölgeye dren yerleştirilir. Drenin amacı ameliyat bölgesine birikebilecek serum ya da kan gibi maddelerin dışarıya alınması ve bunlara bağlı sorunların yaşanmasının önlenmesidir. Dren genellikle 24-48 saat içinde çekilir.

Jinekomasti ameliyatı öncesi nelere dikkat edilmelidir?

Jinekomasti ameliyat öncesi dönemde 10 gün süreyle kan sulandırıcı alınmaması, bazı laboratuvar kontrollerinin yapılması gereklidir. Ayrıca hastanın geçmişindeki önemli rahatsızlıklar ve sürekli kullandığı ilaçlar varsa mutlaka doktora bildirilmelidir. Sigara içimi tüm ameliyatlarda olduğu gibi jinekomasti ameliyatında da istenmeyen bir davranıştır. Yara iyileşmesini olumsuz etkiler.

Ameliyat sonrası nelere dikkat edilmelidir ?

Lokal anestezi altında jinekomasti ameliyatı olan hastalar aynı gün, genel anestezi altında ameliyat edilen hastalar ertesi gün evlerine gidebilirler

Ameliyattan hemen sonra göğüs korsesi giyilmeye başlanır. Bu korsenin kullanımı oldukça kolaydır. Korse dört hafta sürekli giyilmelidir. Dördüncü haftadan sonra 2 hafta sadece gündüz, özellikle ağır aktiviteler yapılırken korsenin giyilmesi faydalı olur. Toplam korse giyim süresi 6 haftadır.

Ameliyat bölgesinde ilk günlerde bir ödem, hassasiyet, ağrı hatta morluklar oluşabilir. Bunlar genellikle ilk 2-3 günden sonra giderek azalmaya başlar. Hassasiyet haftalarca sürebilir. Uyuşmalar, batmalar, yanmalar günlük hayatı zorlaştıracak boyutlarda olmasa da hastanın şikâyetleri olarak karşımıza çıkabilir. Ameliyattan 1 ay sonra el ya da cihaz yardımıyla yapılan lenf drenaj masaj yöntemleri ile bu şikayetler azaltılabilir ve daha çabuk iyileşme sağlanabilir.

Dördüncü haftadan sonra havuz ve denize girmeye müsaade edilir. 8 hafta süreyle de buhar banyosu, sauna, solaryum gibi ödeme yol açabilecek faktörlerden kaçınmaya çalışılır. Benzer şekilde ağır sporların yapılması ve göğüs bölgesine darbe alınabilecek aktivitelerden 6 hafta süre ile kaçınılması gerekmektedir.

Jinekomasti ameliyatının riskleri nelerdir?

 • Kanama ve buna bağlı kan toplanması her cerrahi girişimde olduğu gibi jinekomasti ameliyatından sonra da olabilir. Dren kullanımı ile bu risk azaltılabilmektedir.
 • Enfeksiyon ihtimali kullanılan antibiyotikler ile oldukça azaltılmıştır.
 • Göğüs kafesinde düzensizlikler oluşabilir. Bu durum yapılan masajlar ile büyük ölçüde giderilebilir. Eğer kalıcı bir durum söz konusu ise yağ enjeksiyonu ile bu durum düzeltilebilir.
 • Liposuction ile yapılan jinekomasti ameliyatlarında uzun süren uyuşukluklar, karıncalanmalar ve renk değişiklikleri görülebilir. Bunlar genellikle zaman içinde düzelir.

Jinekomasti hakkında herşey

Yunanca kadın anlamına gelen gyne ve meme anlamına gelen mastos kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Erkekte kadın tipi meme büyümesi varlığı durumudur. İstediği kıyafeti giyememe, arkadaşları tarafından alay edilme, yazın denize girememe, kendine güven kaybı gibi daha çok sosyal ve psikolojik sağlığı bozan şikayetlere sebep olur.

1- Jinekomasti sebepleri nelerdir?

Sebebi tam olarak bilinmemektedir. Çoğunlukla ergenlik öncesi ve sırasında alınan fazla kiloların jinekomastiye sebep olduğu düşünülmektedir. Çünkü yağ dokusu erkeklik hormonunun kadınlık hormonuna dönüşmesini arttırır. Bazı hormonal dengesizlikler de suçlanmaktadır.

Aslında erkeklerde erkeklik hormonu erkeklik hormonu yanı sıra kadınlık hormonu olan kadınlık hormonu de salgılanmaktadır. Bir şekilde ergenlik sırasında kadınlık hormonunun bir dönemliğine de olsa yanlışlıkla veya doğanın yapmak istediği bir sebeple kadınlık hormonu fazla salgılanıyor olabilir. Bu da bazı kadınsı özelliklerin, olması gerektiğinden fazla öne çıkmasına sebep olur.

2- Jinekomastinin sağlık açısından zararı var mı?

Sağlık açısından bir zararı yoktur. Sadece görsel sıkıntı yaratır. Ama nadir de olsa bazı hastalıkların belirtisi olabilir. Erkeklik hormonu azlığına sebep olan Klinefelter’s Sendromu, testislerin alınması, kadınlık hormonu artışına sebep olan testis tümörleri, böbrek üstü bezi tümörleri, böbrek yetmezliği, siroz, hemodiyaliz, hipertroidi, hipotroidi, karaciğer tümörleri, hermafroditizm, uzun süreli ilaç kullanımları, testise travma ve radyasyon, erişkin kabakulak enfeksiyonu, leptomonas enfeksiyonu, spinal kord zedelenmesi, kötü beslenme, bazı akciğer kanserlerinde tümörün beta hCG üretmesi, HIV enfeksiyonu, nadiren primer olarak erkeklik hormonunun sebebi henüz açıklanamayan bir yolla kadınlık hormonuna dönüşümü, alkolizm, hormon kullanımı, hormon salgılayan tümörler jinekomastiye sebep olabilir: Kaynak: Wikipedia

3- Jinekomastinin çaresi nedir?

Bir hastalığa bağlı ise öncelikle onu tedavi etmek gerekir. Hastalık söz konusu değilse tedavi sadece cerrahidir. Cerrahı olarak Liposuction ve meme bezi alımı ile tedavi edebilir. Aşağıda bu konuları daha detaylı açıklayacağım.

4- Kaç çeşit jinekomasti vardır?

Tıbbi olarak 3 çeşit jinekomasti vardır. lipomatöz, glanduler, mixt. Lipomatöz jinekomastide yağ dokusu artışı söz konusu iken glanduler tipte hakiki meme dokusu büyümüştür. Mixt tip ise adından da anlaşılacağı üzere hem meme dokusu hem de yağ dokusu büyümesi şeklinde görülür. Vakaların çoğunluğu da bu tiptir.

Bir başka sınıflamada ise memenin büyüklüğüne göre sıralama yapılır. Birinci derece jinekomasti, meme hafif bir tomurcuk şeklindeyken, dördüncü derecede ise sarkmış bir kadın memesi gibidir. İkinci ve üçüncü dereceler bu görüntülerin arasıdır.

Jinekomasti tedavi süreci

1- Ameliyat öncesi ve sonrası neler yaşarım?

Bir hastalığınız veya kullandığınız ilaç varsa doktorunuza bildirin. Bazı ilaçlar kanı sulandırdığı için pıhtılaşmayı engelleyebilir. Bunların jinekomasti ameliyatından bir süre önce kesilmesi gerekir.

Ameliyattan bir gece önce duşunuzu alın. Gece 24.00’dan sonra hiç bir şey yiyip içmeyin. Her operasyonda bir miktar heyecan olur. Doktorunuza güvenin. Risk her zaman mevcut ancak eskisi kadar ameliyat komplikasyonu görmüyoruz. Ameliyattan sonra doktorunuz size korse giydirmiş olacak. Bu korsenin 1 ay kullanmanız gerekiyor. Sadece banyo yaparken çıkarabilirsiniz. Dokuların birbirine sıkıca kaynaması için bu gerekli.

Dördüncü gün kontrole geldikten sonra banyo yapabilirsiniz. Ağrınız pek olmaz. Ameliyat sırasında memenize uzun süreli ağrı kesiciler yapılır. Ameliyattan sonra da size ağrı kesici ilaçlar verilir. Dolayısı ile ağrı duymazsınız.

Doktorunuz antibiyotik vermişse bunu düzenli olarak kullanmalı ve bütün kutuyu bitirmelisiniz. Antibiyotik sizi olası bir enfeksiyondan koruyacaktır. 1 ay süreyle ağır sporlardan kaçınmanız gerekir.

Normal günlük işlerinizi 3 gün sonra yapmaya başlayabilirsiniz. Sigara içiyorsanız ameliyattan önce bırakmanız iyi olur. En azından 1 hafta öncesi ve 1 hafta sonrasında içmemeye çalışın. Yara iyileşmenizi geciktirebilir.

Ameliyat sonrası dikiş alımınız olmaz. Çünkü eriyen dikişler kullanıyorum.

2- Ameliyat kaç saat sürer?

Jinekomasti ameliyatı sadece liposuction ile yağ alımı yapılacaksa 45 dakika içinde biter. Lokal anestezi ile de yapılabilir. Sadece liposuction, lipomatöz tip jinekomastide yapılır. Mixt tip jinekomasti varsa liposuctionın yanı sıra meme bezi de cerrahi olarak alınır. Bu durumda ameliyat 1 saat sürer.

Eğer memede sarkma varsa meme dokusu ve yağ dokusu deri ile birlikte alınır. Meme başı küçültülür. Olması gereken yere transfer edilir. Bu durumda ameliyat 2,5 saat sürer. Genel anestezi tercih edilir.

Bazı forumlarda hastaların ameliyattan sonra dren dediğimiz, ameliyat bölgesindeki sıvıları uzaklaştıran hortumlardan rahatsız olduğunu okuyorum. Birinci ve ikinci derece jinekomasti ameliyatlarında dren kullanımı genellikle gerekmez. Ancak üçüncü ve dördüncü derece jinekomasti ameliyatlarında meme bezi büyük olduğundan oluşacak ölü boşluk fazla olacağından dren kullanılması şarttır. Dren çıkış yerinide uzun etkili ağrı kesici ile uyuşturduğumuz için dren çekimini ağrısız bir şekilde yapabiliyoruz.

Ameliyat sonrası morluk ise çok nadir gördüğümüz bir durum. Kanama kontrolünü çok iyi yaptığım için kişisel yatkınlık durumları haricinde morluk pek görmüyorum.

3- Jinekomasti ameliyatı fiyatları yüksek mi?

Estetik ameliyat fiyatları artık ulaşılamaz seviyelerde değil. Çok yaygınlaştı. Fiyatlar ucuzladı. Kredi kartlarına taksit yapılıyor. 2022 jinekomasti fiyatlarını öğrenmek için bizi arayabilirsiniz: 0 533 6921598

4- Jinekomasti ameliyatını SGK karşılar mı?

Jinekomasti ameliyatı estetik bir ameliyattır. Dolayısı ile SGK karşılamaz. Ancak tıbbi bir nedene bağlı jinekomasti olmuşsa ve hastanenin sağlık kurulu bunu kabul ederse SGK ödeme yapar. Bu süreç epey zorlu bir süreçtir.

5 -Ameliyattan sonra hastanede kaç gün yatarım?

Jinekomasti ameliyatı olan hastanın çoğunlukla ciddi bir bakım ihtiyacı yoktur. Bu nedenle 1-2 derece jinekomasti ameliyatı olan kişiler genellikle gece yatmadan aynı gün evlerine gidebilirler. 3-4  derece jinekomasti ameliyatlarından sonra 1 gece hastanede kalınması gerekir.

6- Memelerim son halini ameliyattan kaç ay sonra alır?

Ameliyatın hemen sonrasında memelerin tamamen düz olduğunu görürsünüz. Fakat jinekomasti ameliyatı bölgesinde genel bir ödem ve uyuşukluk vardır. Bu durum bir ayda büyük oranda düzelir. Tamamen düzelmesi altı ayı bulur. Ameliyattan 1 ay sonra lenf drenajı yapacak el masajı ya da çeşitli aletlerle yapılan masajı tavsiye ediyorum. Böylece iyileşme daha hızlanmış oluyor.

7- Jinekomasti korsesini ne kadar takmam gerekiyor?

Minimum dört hafta takmalısınız. Benim önerim 4 hafta devamlı takmak, iki hafta daha gündüzleri kullanmaya devam etmek.

Spor yaparak jinekomastiden kurtulabilir miyim?

Sporun herşeye faydası olduğu gibi jinekomastiye de faydası vardır. Tam olarak geçirmese de özellikle lipomatöz tip jinekomastide çok faydalıdır. En iyi yöntem spor yaparak memeyi olabildiğince küçültmek, geri kalan kısmı da liposuction veya ameliyatla yok etmektir.

Spor olarak da ağırlık kullanarak göğüs kaslarını güçlendirici ve yağ yakıcı egzersizler tavsiye edilir. Özellikle kardio egzersizleri, chest press, bench press, pullover, incline pushup, decline pushup, dips egzersizi yararlıdır.

İyi bir spor hocası eşliğinde bunları programlayabilirsiniz. Ancak unutulmamalıdır ki göğüs kaslarını çalıştırmak göğüs yağlarını eritecek anlamına gelmez. Siz spor yapın, vücut uygun gördüğü yerlerdeki yağları yakacaktır. Spora devam edilirse bütün vücuttaki fazla yağlar azalacaktır.

Ama eğer meme bezi büyümüşse yani glandüler veya mikst tip ise spordan fayda görmezsiniz hatta sporla yaptığınız kas geliştirmesi meme bezini öne iterek belirginliğini arttırır. Ameliyat şarttır.

Ameliyattan sonra ne zaman spor yapabilirim?

Ameliyattan bir ay sonra kendinizi zorlamadan hafif hafif spora başlayabilirsiniz. Ağır sporlar yapacaksanız vücudunuzu dinleyin. Eğer ağrı hissediyorsanız bu sporları biraz daha erteleyin.

Jinekomasti Diğer Sorular:

1- Ameliyattan sonra ne zaman kontrole gelmeliyim?

Genellikle ameliyattan dört gün sonra bantları tamamen açmak için kontrole çağırıyorum. Daha sonra on beşinci gün, birinci ay ve altıncı ayda hastalarımı görüyorum.

2- Jinekomasti ameliyatından sonra memem tekrar büyüyebilir mi?

Tıbbi bir sorun ( kanser, hormon bozukluğu vs.) olmadıkça jinekomasti ameliyatından sonra meme tekrar büyümez. Çünkü jinekomastide çoğunlukla neden ergenlik çağında alınan kilolar nedeniyle meme dokusunun büyümesidir. Yeniden ergenliğe girmeyeceğiniz göre meme de yeniden büyümez.

Kişi eğer çok aşırı kilo almaz ise jinekomastinin tekrar oluşma ihtimali yoktur. Sonradan alınan bazı kas büyütücü ilaçlar, aşırı alkol kullanımı, yada bazı rahatsızlıklar nadir de olsa jinekomastinin tekrar oluşmasına sebep olabilir. Yaşlılık ve beraberinde aşırı kilo alımı da bu riski arttırır.

Bazen ameliyat izi olmaması için laser veya vaser gibi yöntemlerle yağ dokusunu parçalama yöntemine başvuruluyor. Ancak benim gözlemlediğim kadarıyla ne kadar yağ dokusu alınırsa alınsın hasta yeterince memnun olmuyor. Çünkü bu derdi yeterince çektiği için o bölgenin tamamen düz olmasını istiyor. Durum böyle olunca bölgedeki en ufak bir yağ dokusu bile ameliyat sonrası memnuniyeti gölgeleyebiliyor.

Bu yüzden ben yağ alımıyla beraber aynı seansta meme ucundan da meme dokusunu alıyorum. Böylece sorunun nüksetmesini önlemiş oluyorum.

3- Jinekomasti ameliyatı sonrası iz kalır mı?

Sadece liposuction yapılırsa iz kalmaz. Eğer meme bezi de alınırsa meme başının altında çok ince bir çizgi kalır. O da ton farkı olan yerde olduğu için rahatsız etmez.Dördüncü derece Jinekomastide deri alımı yapıldığı için diğerlerinden farklı bir iz kalma durumu söz konusudur.

4- Mememdeki şişlik jinekomasti değilde kanser olabilir mi?

Olabilir. Ergenlikten itibaren olmayıp erişkin yaşlarda aniden oluşan, çoğunlukla tek taraflı olan jinekomastilerde meme kanseri yada iyi huylu meme tümoründen şüphe etmek gerekir. Ultrason yada daha duyarlı bir değerlendirme olan MR ile bu durum ayırt edilmelidir.

Konuyla ilgili videomuz:

173 YORUMLAR

 1. Merhaba 2. Tip jinekomastim var Sporla biraz azaldı yanlız sadece yağ dokusunda mı büyüme var meme dokusunda da büyüme var mı bilemiyorum. Ortalama fiyatını çok merak ediyorum teşekkürler

 2. Merhaba,
  22 yaşında oğlumda 3 evreden az ileride(4.devre kadar değil) jinekomasti bulunmaktadır.6 ayda fitness ve proteyin diyeti ile 130kg ağırlıktan 105 kg a düşmüştür. Kas kütlesi %70 boyutuna ulaşan oğlumun ameliyattan sonda 85 kg düşerse tekrar jinekomasti olurmu?
  Ameliyat için fiyatını ögrene bilir miyim. İyi çalışmalar.

 3. Hocam iyi akşamlar 3. Derece jinekomastim var ayrıca Bel ve göbek cevrem de asırı yağlı sırtta da var yağlanma hepsi için ücret tahmini ne kadar olur. Yardımcı olursanız sevinirim

 4. Hocam Selam, memeden kesi almadan liposakşını memenin yakınından delik açarak meme dokusunu öyle çıkarıyorlar bu yöntem ile sizin yöntem arasındaki fark nedir ? bide laser liposakşın ile hiç iz kalmayacak şekilde bi yöntem var bu yöntem de meme dokusu alınıyor mu, tekrarlama yöntemi var mıdır evre 2 için hangisinin önerirsiniz.

 5. Merhabalar hocam. 1. Derece jinekomastim var ve tek taraflı. Spor yaparak Kasa dönüştürebilir miyim yoksa hep orda kalır mı? Bir de ağırlık kaldırmak daha mı çok büyütür yoksa tam tersi formuna mı girer? 68 kiloyum o yüzden yağ eritme ihtimalım pek yok ama kasa çevirme olasılığım var o yüzden soruyorum. Bir de ameliyat için fiyat alabilir miyim? Şimdiden cevabınız için teşekkürler.

SORU SOR

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.