Hakkımızda

 

Estetik cerrahi uzmanı, göğüs büyütme ve küçültme estetik ameliyatı, Op. Dr. Defne Erkara

Op. Dr. Defne Erkara

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı ( Bayan Estetik Cerrah )

Ocak 1975 doğumlu Defne Erkara, İstanbul Erenköy’de dünyaya gözlerini açtı. İlkokulda diğer öğrenciler gibi oyun ağırlıklı bir dönem geçirdikten sonra, ortaokuldan itibaren okulunun en çalışkan öğrencilerinden biri oldu. Doğuş Koleji’ ni dereceyle bitirdikten sonra kazandığı İstanbul Tıp Fakültesini de 1998 dönem ikincisi olarak tamamladı. Aynı yıl, aynı fakültenin Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi bölümünü kazandı. 2004 yılında uzman oldu. Uzun yıllar özel sektörün değişik işletmelerinde çalıştı. 2014 yılında kendi kliniğini kurdu.

1. ŞAHSİ BİLGİLER:

 1. Ad-Soyad: Defne  Erkara
 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Kadiköy/İstanbul 20/01/1975

2. EĞİTİM BİLGİLERİ:

a. İlkokul: Erenköy İlkokulu (1980-1985)

b. Ortaokul-Lise: Özel Doğuş Koleji (1985-1992)

c. Üniversite: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (1992-1998)

d. İhtisas Branşı ve Yeri: Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, İstanbul Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim ve El Cerrahisi Bilim Dalı (1998-2004)

e. Kurslar:

(1) Mikrocerrahi Kursu (11.12.2000-23.12.2000 /Şişli Etfal Eğitim Hastanesi)

(2) Mikrocerrahi Kursu Eğitmen olarak katılım (2007 Deneysel araştırma kürsüsü İstanbul Tıp Fakültesi)

(3) Mikrocerrahi Kursu Eğitmen olarak katılım ( 15-19 Nisan 2008 Deneysel araştırma kürsüsü İstanbul Tıp Fakültesi)

d. Katıldığı Kongre ve Konferanslar:

(1) XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (27 Eylül-1 Ekim 2000 / İzmir).

(2) 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi ( 27-30 Eylül 2001 / Istanbul).

(3)  1st Congress of the World Society for Breast Health and 6th National Congress of the Turkish Senologic Society (September 22-26 / Istanbul)

(4) 16. Congress of International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) (May 26-29 2002 / Istanbul).

(5) 24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi ( 18-20 Eylül 2001/ Ankara).

(6) Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanmaları. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitim Etkinlikleri (21 Şubat 2003/ Ankara).

(7) “Yüzde Noninvazif Estetik Girişimler” paneli (25 Araliık 2003/ Istanbul).

(8) Estetik Plastik Cerrahi Derneği 8. Ulusal Kongresi. (18-20 Haziran 2004/ İstanbul)

(9) Estetik Plastik Cerrahi Derneği 9. Ulusal Kongresi. ‘Rinoplasti Kursu’ (11-15 Mayıs 2005/ İstanbul)

(10) Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Kursu ‘Mikrocerrahide Alıcı Damarların Seçimi ve Karşılaşılan Sorunların Çözümü’ (19 Mayıs 2007/İstanbul)

(11) Estetik Plastik Cerrahi Derneği 11. Ulusal Kongresi. ‘Yüz Estetik Cerrahi Kursu’ (18-20 Haziran 2007/ İstanbul)

(12) 3. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi (26-28 Kasım 2007)

(13) Estetik Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Kongresi. ‘Vücut Şekillendirme Kursu’ (15-18 Haziran 2008/ İstanbul)

(14) 13th Turkish Society of Aesthetic Plastic Surgery Congress ISAPS Course (19-22 June 2009/ Istanbul)

f. Üye olduğu dernekler:

(1) İstanbul Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Derneği

(2) Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği

(3) Türk Estetik Plastik Cerrahi Derneği

(4) Türk Tabip Odası

3.DERECELERİ:

a. Özel Doğuş Koleji 1992 yılı mezuniyet üçüncüsü

b. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1998 yılı mezuniyet ikincisi

4. BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ:

a. Tez Konusu: Obstetrik brakial pleksus paralizisinde omuz rekonstrüksiyonu.

b. Yayınları:

(1) Önel D., Özarmağan G., Özkan A.Ç., Çizmeci O., Öztürk A.S., Erer M. Kronik dermatozlar üzerinden gelişen yassı epitel hücreli karsinom. İst. Tıp Fak. Mecmuası 63:429-434, 2000.

(2) Aydın H., Karabulut A. B., Özkan A. Ç., Önel D., Özden B.Ç., Güngel H. Alternatives of breast reconstruction in breast conserving surgery and skin sparing  mastectomy. The Breast Journal 7:44,2001

(3) Çizmeci O., Önel D., Emekli U. Metastatic Crohn’s disease. Eur. J. Plast. Surg. 25:44-46, 2002.

(4) Emekli U., Aslan A., Önel D., Çizmeci O. Osteochondroma of the coronoid process (Jacob’s Disease). J. Oral Maxillofac. Surg. 60: 1354-1356, 2002.

(5) Ozkan T., Aydin A., Mersa B., Onel D., Ozkan S. Palliative Surgical Procedures to Restore Shoulder Function in Obstetric Palsy Sequelae. Journal of Reconstructive Microsurgery. 18(4):354-355, 2002.

(6) Önel D., Emekli U., Çizmeci M.O., Aköz F., Bilgiç B. Review of fat grafting and rhe fate of the subperiostal fat graft. Eur. J. Plast. Surg. 26:169-174, 2003.

(7) Aydın H., Tümerdem B., Önel D. ,Özkan A.Ç. Reduction mammoplasty using inferior pedicle technique combined with dermal suspension. Plast. Recons. Surg. 111:1362, 2003.

(8) Emekli U., Aslan A., Önel D., Kesim S. N. Extra- articular ankylosis of the mandible caused by possible migration of bone grafts. Annals of  Plastic Surgery 51: 435-436, 2003.

(9) Karabulut A. B., Önel D. A more reliable fixation method of high density porous polyethylene implant. Plast. Recons. Surg. 114(2): 606-607, 2004.

(10) Çizmeci O., Arslan A., Önel D., Demiryont M. Ameloblastic carcinoma ex ameloblastoma of the mandible, case report. Head and Neck Surg. 130(5): 633-634, 2004.

(11) Koldaş T., Önel D., Özden B.Ç. The  use of a towel clamp as an accessory instrument for manual fat harvest. Annals of  Plastic Surgery  Jun ;52 (6):626-7, 2004.

(12) Bilgin Karabulut A. ,Önel D., Bilgiç B.,Tümerdem B., Ermiş Nadir bir odontojenik tümör; Kalsifiye epitelyal odontojenik tümör (Pindborg tümörü) İstanbul Üniversitesi İstanbul tıp fakültesi Dergisi 2004, Cilt 67, Sayı 3, Sayfa(lar) 172-178.

(13) Özkan T., Aydın A., Önel D., Özkan. S. Doğumsal brakial plexus felcinde omuz abduksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstrüksiyonu. Acta Orthop Traumatol Turc. 18(3): 161-169, 2004.

(14) Aydın A., Özkan T., Önel D. Does preoperative abduction value affect functional outcome of  combined muscle transfer release procedures in obstetrical palsy patients with shoulder involvement. BMC Muscler Disorders 5(25), 2004 (htpp://biomedcentral.com/1471-2474/5/25.

(15)  Karabulut A.B., Özden B.Ç., Önel D., Demiryont M. Management of airway obstruction in a severe case of juvenile hyaline fibromatosis. Ann. Plast. Surg. 54 (3): 328-330, 2005.

(16) Tümerdem B., Önel D., Topalan M., Körpınar Ş, Aktaş Ş. Tibia kırığı ile birlikte olan alt ekstremite replantasyonu sonrası saptanan yağ embolisi. Ulusal Travma Acil Dergisi 14(1):73-75.

c. Posterleri:

(1) Aslan A., Önel D., Emekli U., Çizmeci O. Koronoid çıkıntıda osteokondrom. 22. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (27 Eylül-1 Ekim 2000).

(2) Okumuş A., Önel D., Emekli U., Kesim S.N. Geniş burun defektlerinde aksiyel lateral nazal fleplerle rekonstrüksiyon. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi ( 27-30 Eylül 2001).

(3) Aslan A., Emekli U., Önel D., Aslanov A., Aköz F. Lefort III osteotomisi sonrası ankiloz gelişimi, olgu sunumu. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi ( 27-30 Eylül 2001).

(4) Aslan A., Emekli U., Ermiş İ., Çizmeci O., Önel D., Mezdeği A., Güven E. Mandibula kondiler bölge ve koronoid çıkıntıdan kaynaklanan osteokondromlar. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi ( 27-30 Eylül 2001).

(5) Özkan T., Aydın A., Önel D., Özkan S. Our shoulder experience with conjoined tendon of latissimus dosi/teres major transfer with pctoralis major and subscapularis release (n:68 cases). The 58th Annual Meeting of the American Society for Surgery of the Hand.

(6) Önel D., Emekli U., Çizmeci M.O., Aköz F., Bilgiç B. Review of fat grafting and rhe fate of the subperiostal fat graft. . Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 2004.

(7) Bilgin K. A., Önel D., Özden Ç. B. Tüberöz meme cerrahisinde modifikasyonlar. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 8. Ulusal Kongresi, 2005.

d. Sunuları:

(1) Aslan A., Önel D., Ermiş İ., Topalan M., Aydın A., Erer M., Karamürsel S., Solakoğlu S. Sinir rejenerasyonu, kas altı veya deri altı. 22. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (27 Eylül-1 Ekim 2000).

(2) Özkan T., Aydın A., Önel D., Mersa B. Palliative surgical procedures to restore shoulder function in obsteric palsy sequela. Inaugural Congress of the World Society for Recontrucyive Microsurgery (October 29- November 3 2001).

(3) Aydın H., Tümerdem B., Önel D. ,Özkan A.Ç. Reduction mammoplasty using inferior pedicle technique combined with dermal suspension. 16. Congress of ISAPS (May 26-29 2002).

(4) Özkan T., Aydın A., Önel D., Özkan S. Önkol pronasyonunun restorasyonunda yeni bir teknik: Brachioradialis re-routing pronatoplasti. 25. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi (14-17 Ekim 2003).

(5)  Topalan M., Önel D., H. Durmaz, L. Eralp, H. Özger Üst ekstremite kemik sarkomlarında vaskülarize fibula flebi ile ekstremite kurtarılması. 3. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi (26-28 Kasım 2007)

(6) Topalan M., Önel D., Güven E., Yiğit B. Donma yaralanması sonrası her iki ekstremitenin eş zamanlı serbest doku nakli ile kurtarılması. 3. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi (26-28 Kasım 2007).

e. Kitap Bölümleri

(1) Önel D., Emekli U., Çizmeci O.,Aköz F.and Bilgiç B.  Review of fat grafting and the fate of the subperiostal fat graft ,Autologous Fat Transfer: Art, Science, and Clinical Practice ,Editor: Melvin A. Shiffman,Part V,Chapter 53,407-413, 2010.

(2) Topalan M.,Önel D.,Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonu Grabb & Smith’s Plastic Surgery &.Baskı,Editor:Thorne C.H.,Kısım 7,Bölüm 70,676-688,2010.

(3) Topalan M.,Önel D.,Yara İyileşmesi,Kronik Yara Kitabı,İstanbul Tıp Fakültesi Kronik Yara Konseyi,Chapter 1,2010.

doktor defne erkara

5. Çalıştığı Kurumlar:

1 Transderm Güzellik Merkezi (2004-2005)

2 Yaşasın Hayat Kliniği (2005-2006)

3 Prof. Dr. Murat Topalan ile çalışmaları (2006-2008)

4 Fatih Medikal Park Hastanesi(Ocak 2008-Kasım 2009)

5 Avicenna Esenler Hastanesi (Kasım2009-Şubat 2010)

6 Yaşam Hastanesi (Şubat 2010-Mart 2011)

6. HOBİLERİ:

a. Kayak

b. Dalgıçlık

c.Bizans Tarihi

 

 

 

 

9 YORUMLAR

 1. Mrb defne hanim 24 yaşındayım 1.65 boyundayim şikayetim göğüslerimin büyük olması istedigim kiyafet giyememek rahat hareket edememek toplum içinde olamamak istediğim ic çamaşırini takamiyorum omuzlarımdaki askı izleri çoğu zaman yara yapiyo ve canımı acıtıyo bu konu üzerinde sizinle konuşmak istiyorum
  Op. Dr. Defne Erkara: Merhaba, 05336921598 den bana direk ulaşabilirsiniz.

 2. Defne Hanım merhaba.. 40 yaşındayım,172 boyum 88 şu anda kilom …1 doğum yaptım 6 yıl önce ama doğumda 117 kiloya ulaştım..son 5 aydır diyet ve sporla 88 kiloya düştüm. ama bacak içinde, kol altında gögsümde ve karın bölgelerim de ciddi sarkmalar var.. gögüslerim için küçültme ve dikleştirme de dahil diğer sorunlarım ile birlikte kombine bir müdahale istiyorum… istanbul dışında yaşıyorum , eger mümkünse, sorunlarımın kombine bir müdahale ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı ve hastanede kalma sürem ve sonrasında raporlu olunacaksa rapor süresi hakkında ve fiyat konusunda bilgi vermenizi istiyorum… iyi çalışmalar.
  Op. Dr. Defne Erkara:
  Merhaba
  Alt iç çamaşırınız dursun göğüs açık olsun boyundan aşağı tüm vücudunuzun fotosunu aşağıdaki şahsi cep numarama whatsappdan gönderebilirseniz. Değerlendirme ve bilgilendirme yapayım.

 3. Merhabalar defne hanim Ben 1 yil once burun amelyati oldum ve halen sag tarafimda sislik Var normal mi tesekurler
  Op. Dr. Defne Erkara: Merhaba, eğer gerçekten burnunuzda şişlik varsa normal değil. Doktorunuzla görüşün. Ya da Türkiye’ye geldiğinizde bana muayeneye gelin.

 4. Merhaba Defne Hanım, 22 yaşındayım slikon yaptırmak istiyorum ancak ideal kilomdan yaklaşık 6-7 kilo daha zayıfım, kilo almayı istiyorum. Kilo almadan önce slikon yaptırmamın olumsuz bir etkisi olur mu ? Fiyatlarınızı da öğrenmek isterim. İyi çalışmalar.
  Op. Dr. Defne Erkara:
  Merhaba Öykü Hanım, çok büyük silikon istemiyorsanız olabilir. Ancak çok büyük istiyorsanız ele silikon geleceği için kilo aldıktan sonra yaptırın. Ben damla silikonu … TL yuvarlak silikonu … TL ye yapıyorum.

 5. Psikolojim bozuluyo hem sag göğsüm sol tarafa nazaran daha büyük omuzlarim da aski izleri çukur lar var 27 yaşındayım 9 aylık evliyim çocuğum yok boyum 1.68 kilom su an 85 eşit dağılımlı :((((( bu arada istediğim gelinliği de giyemedim aramizda kalsın
  Op. Dr. Defne Erkara: Merhaba Gurbet Hanım, İstanbuldaysanız 02122967878 den randevu alıp gelin meme küçültme hakkında görüşelim. Değilseniz 05336921598 e whatsappdan resim gönderin değerlendireyim.

 6. Merhaba ben meme kucultme ameliyati olmak istiyorum kizimi emzirmeyi bırakali 1 ay oldu daha fazla beklemek istemiyorum ucret ogrenmek istiyorum teşekkürler
  Op. Dr. Defne Erkara:
  Merhaba Filiz hanım, süt verme işlemi bittikten ve memeden süt gelmediğinden emin olmak için 3 -6 ay beklemek gerekir. Sizin 1 ay olmuş. Eğer memenizden hiç süt gelmiyorsa meme küçültme olabilirsiniz. Fiyat …. TL

 7. Defne hanim iyi calismalar.
  35 yasindayim gogus buyutme operasyonu olmak istiyorum damla silikon ve kas altindan yaptirmak istiyorum. Goguslerimde kilo alip vermekden kaynakli sarkmada olusdu. Operasyon icin fiyat istiyorum tahmini ucreti nedir.
  Op. Dr. Defne Erkara:
  Merhaba Zeynep Hanım, göğüslerinizde sarkma varsa silikonla beraber meme toplama ameliyatı da yapmak gerek. İkisi bir arada fiyat …. TL. İstanbuldaysanız 0212 2967878 den randevu alarak gelin görüşelim. Görüşmelerim ücretsiz. Değilseniz isterseniz 0 533 6921598 e whatsappdan göğüslerinizin resmini gönderin, toplama yapmadan sadece silikonla kurtarabilir miyiz bakalım. Eğer toplama gerekmeyecekse sadece silikon takarız. O zaman damla silikon için … yuvarlak silikon için … TL olur.

 8. merhaba ben 20 yasindayim ve gouslerim cok fazla kucuk birsuru seyler denedim masaj yaptim krem aldim ama hic fayda gormedim ve ben bu halimi hic sevmiyorum gece gunduz bunun caresini ariyorum cunku gouslerim cok fazla kucuk ve bu benim cok zoruma gidiyor cok uzgunum bana yardim edin lutfen yalvariyorum
  silikon suz olmazmi acaba ve fiyati silikonlarin nekadar acaba sizi aramak istedim ama kocam izin vermiyor Fakir oldumuz icin paramiz yok diye bana yardim etmiyeceyinizi soyluyor ama ben cok uzuluyorum bu Halime ve sansimi denemek istedim yardim edin lutfeeen
  Op.Dr.Defne Erkara : Merhaba, meme büyütme için silikon haricindeki yöntemler işe yaramaz.

 9. Popom ve belim çok orantısız kalcam çok asagida duruyor kalcamin yukarıda ve çıkık olmasını istiyorum hangi yöntemle olabilir bu ve maliyeti ortalama ne kadar
  Op.Dr.Defne Erkara :
  Merhaba 05336921598 e whatsappdan iç çamaşırlı foto gönderebilirseniz değerlendirme yapabilirim ve de fiyatlandirma sevgiler

SORU SOR